Aktuálně

Pozor na neustále chyby v zápisoch a uzneseniach z rokovania obcí: Aké zmeny prináša rok 2024?

Pozor na neustále chyby v zápisoch a uzneseniach z rokovania obcí: Aké zmeny prináša rok 2024?

3. 12. 2023

Vediete priebeh zasadnutia zastupiteľstva, robíte z neho zápis či záznamy? Nečakajte, kým vás niekto obviní za nesprávne postupy! Ste oboznámený so zákonným postupom pri zverejňovaní programu zastupiteľstva a s jeho zmenami v roku 2024? Uznesenia z rokovania musíte prijímať rozhodne v súlade so zákonom. Nezabudite, že aj verejnosť má svoje oprávnenia! V praxi obcí dochádza neustále k chybám pri zvolávaní a vedení zasadnutí zastupiteľstiev. Neopakujte chyby a nevytvárajte si zbytočne prácu naviac!

INTRASTAT: Prah oslobodenia pre rok 2024

INTRASTAT: Prah oslobodenia pre rok 2024

13. 11. 2023

Oproti roku 2023, prah oslobodenia pre rok 2024 ostáva bez zmeny.
Prah oslobodenia pre rok 2024 bude rovnaký pre dovoz tovaru v rámci EÚ aj vývoz tovaru v rámci EÚ. Je stanovený vo výške 1 000 000 eur.
Pre subjekty, ktoré pôsobia v odvetviach pôdohospodárstva a potravinárstva, budú zachované prahy oslobodenia 200 000 eur pre dovoz tovaru v rámci EÚ a 400 000 eur pre vývoz tovaru v rámci EÚ. Na subjekty, ktoré sú vedené v registri organizácií Štatistického úradu SR s hlavnou činnosťou podľa SK NACE sa vzťahujú nižšie prahy oslobodenia:
• 01 Pestovanie plodín a chov zvierat, poľovníctvo a služby s tým súvisiace,
• 02 Lesníctvo a ťažba dreva,
• 03 Rybolov a akvakultúra,
• 10 Výroba potravín,
• 11 Výroba nápojov,
• 12 Výroba tabakových výrobkov.

Aké zmeny so sebou prinesie veľká novela zákona o majetku obcí od 1. novembra 2023

Aké zmeny so sebou prinesie veľká novela zákona o majetku obcí od 1. novembra 2023

18. 10. 2023

Ste správcom majetku vašej obce alebo mestskej časti? Ako vás ovplyvní nová novela zákona o majetku obcí od 1. novembra 2023? Doterajšie slabšie pravidlá umožňovali nakladať s majetkom obcí nie úplne vždy výhodne pre samotné obce a mestské časti.

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme

28. 7. 2023

Viete ako aplikovať odmeňovanie do praxe bez chýb? Zaraďuje vašich zamestnancov do správnej platovej triedy či stupňa? Máte chaos v príplatkoch, tarifných platoch či náhradách? Hľadáte komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom ich správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na jednotlivé problematické okruhy? Získajte praktické rady, návody a riešenia od skúsenej odborníčky z praxe.

Nové povinnosti pre riaditeľov od 30.5. a 1.9.

Nové povinnosti pre riaditeľov od 30.5. a 1.9.

2. 6. 2023

Novela školského zákona, schválená v NR SR 9. mája 2023 s účinnosťou od 1. septembra 2023 a v prípade niektorých ustanovení aj neskôr, resp. od dátumu vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, prinesie viaceré podstatné zmeny týkajúce sa materských, základných a stredných škôl ako aj školských zariadení. Spoznajte potrebné detaily všetkých zákonov v školskej oblasti, ktoré sa vás týkajú.

Nové sumy amortizácie aj cestovných náhrad

Nové sumy amortizácie aj cestovných náhrad

17. 4. 2023

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vydalo Opatrenie č. 88/2023 Z. z., ktorým zvyšuje základnú náhradu za použitie osobného automobilu na služobné účely z 0,227 €/km na 0,239 €/km, a to s platnosťou už od 1.4.2023. Ďalšie opatrenia sa chystajú od 1. júna a to v sadzbách stravného. Ďalej sa pripravuje aj zmena výšky cestovných náhrad a od nich odvodených veličín, a to už od 1.6.2023.

Ako na kvalitný stavebný projekt

Ako na kvalitný stavebný projekt

21. 3. 2023

Kvalitne pripravený stavebný projekt ušetrí množstvo času a nákladov pri výstavbe. Napriek tomu, že je jasné, čo má obsahovať, jeho príprava má mnohé úskalia.

Usmernenia o kompenzácii nákladov na plyn a elektrinu

Usmernenia o kompenzácii nákladov na plyn a elektrinu

2. 3. 2023

Konečne vydalo Ministerstvo hospodárstva usmernenia o kompenzácii nákladov na plyn a elektrinu pre malých a zraniteľných odberateľov. Dokumenty boli vydané na základe nariadenia vlády SR č. 465/2022 Z. z., ktorým sa ustanovujú maximálne ceny pre časť regulovanej dodávky elektriny a plynu pre vybraných koncových odberateľov a výšky taríf pre domácnosti a vybraných odberateľov elektriny, ako aj kompenzáciou dodávky elektriny a plynu dodávateľmi elektriny a plynu vzniknutej na základe nariadenia vlády SR č. 19/2023 Z. z.

Ako riešiť reklamné stavby v roku 2023?

Ako riešiť reklamné stavby v roku 2023?

17. 2. 2023

Starý stavebný zákon č. 50/1976 Zb. bude s účinnosťou od 1. apríla 2024 zrušený a nahradený novými predpismi, ktorými sú zákon č. 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní a zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Obce ako stavebné úrady budú ešte do 31. marca 2024 postupovať podľa starého stavebného zákona resp. potom delimitujú nevybavené spisy týkajúce sa reklamných stavieb vrátane ohlásení na nový stavebný úrad do 30. apríla 2026.

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

Pozor na závislé vzťahy pri daňovom priznaní

19. 1. 2023

Obchodujete s prepojenými firmami alebo fyzickými osobami? Uplatňujete správne metódy ocenenia vašich obchodných transakcií? Viete na základe čoho určiť, kedy a v akom rozsahu musíte mať vypracovanú transferovú dokumentáciu? A aký majú tieto obchody vplyv na základ dane a daňové priznanie za rok 2022?

7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

7 najdôležitejších vyhlášok zákona o ZŠ

2. 1. 2023

S Paedr. Ingrid Kováčovou sme pre vás pripravili školenie, bez ktorého sa vo vašej praxi nezaobídete. Pre všetkých riaditeľov a riaditeľky ZŠ prinášame online seminár s výkladom aktuálnych úprav školského zákona a vyhlášky o ZŠ.

Aké zmeny nastali v správnom poriadku pre obce?

Aké zmeny nastali v správnom poriadku pre obce?

9. 12. 2022

S JUDr. Helenou Spišiakovou sme pre Vás pripravili školenie, bez ktorého sa vo Vašej praxi nezaobídete. Pre všetkých novozvolených starostov a pracovníkov obcí, ale aj tých ostrieľaných prinášame online seminár s výkladom SPRÁVNEHO PORIADKU.

Inventarizácia majetku a pokladnice školy

Inventarizácia majetku a pokladnice školy

25. 11. 2022

Koniec roku 2022 so sebou prináša povinnú inventarizáciu majetku, záväzkov či pokladničnej hotovosti Vašej školy. Pomohol by Vám odborný prehľad o praktickom výkone inventarizácie majetku, záväzkov a ich rozdielu vo všetkých jeho aspektoch na základe aktuálnych legislatívnych usmernení Vašej školy? Ocenili by ste informácie o povinnostiach spojenými s pokladničnou agendou v rámci inventúry, inventúrnych súpisov či inventarizačnou komisiou. Online seminár obsahuje aj niekoľko vzorových príkladov z praxe as sériu bonusov do praxe so správnymi vzormi zápisov i súpisov ako aj menovaných dekrétov, či príkazu na zostavenie inventarizácie pre použitie do súčasných rokov.

Kto má pozbierať opadané lístie na susednom pozemku?

Kto má pozbierať opadané lístie na susednom pozemku?

11. 11. 2022

Váš obľúbený seminár sa vracia. Bizarných, ale i opodstatnených sťažností obyvateľov obce neubúda, no kto ich má riešiť? Prihláste sa na seminár Susedské spory v obci a rozlúsknite všetky rébusy susedského spolunažívania! Aké kompetencie majú obecné úrady a ktoré podnety treba postúpiť na súd? Kedy sa jedná sa o priestupky? Čo na susedské konflikty hovorí Občiansky zákonník? Za akých okolností má obec pomôcť pri riešení vyhrotených susedských vzťahov? Teší sa na Vás špecialistka na susedské spory JUDr. Helena Spišiaková, ktorá sa povenuje aj Vašim otázkam z praxe.

Riešite neustále problémy ohľadom cestovných náhrad?

Riešite neustále problémy ohľadom cestovných náhrad?

28. 10. 2022

Potrebujete odborne zaškoliť svojho mzdového účtovníka či vedúceho pracovníka, ktorý spracúva cestovné príkazy? Máte prehľad v aktuálnych zmenách legislatívy platnej od septembra v súvislosti s poskytovaním cestovných náhrad, daňovým a odvodovým zaťažením zamestnancov v roku 2022? Určite už poznáte konkrétne podmienky daňovej uznateľnosti výdavkov spojených s pracovnou cestou. Viete však ako využiť stav aktuálnej legislatívy v prospech Vašej firmy? Na našom online seminári Vám poskytneme BONUS v podobe praktických pracovných vzorov v elektronickej podobe priamo od lektorky.

Novela BOZP od 1.1.2023: Nové skúšky pre bezpečnostných technikov!

Novela BOZP od 1.1.2023: Nové skúšky pre bezpečnostných technikov!

13. 10. 2022

Parlament schválil novelu zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Od 1. 1. 2023 by sa vďaka nej mala zabezpečiť jednotná úroveň odbornosti a zároveň zvýšenie odbornosti osôb, ktoré vykonávajú funkciu bezpečnostného technika. Čo to pre nich znamená?

Školský podporný tím - najväčšia pomoc pre riaditeľa školy

Školský podporný tím - najväčšia pomoc pre riaditeľa školy

4. 10. 2022

Ocenili by ste originálnu pomoc pri plánovaní rozvoja školy z odborného hľadiska? Viete, že si môžete zabezpečiť vlastného koordinátora tímu, ktorý Vám pomôže so zabezpečením riešení komplexných prípadov, cielenej intervencie či motivačného poradenstva a prevencie? Zvládanie konfliktov učiteľského zboru, plánovanie cieľov či realizácia metodických usmernení bude hračka vďaka školskému podpornému tímu.

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

5 tipov ako na bezproblémovú spoluprácu so živnostníkmi

19. 9. 2022

Spolupracujete, či prípadne ešte len uvažujete o spolupráci so živnostníkmi? Ako sa legislatíva díva na takúto spoluprácu a na čo máte nárok? Čo všetko je potrebné zabezpečiť a ako prideľovať živnostníkom prácu? Zistite ako funguje pracovnoprávny a obchodnoprávny vzťah a aké sú medzi nimi rozdiely.

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

Viete, ako správne nakladať s odpadmi v stavebníctve?

30. 8. 2022

Odpady zo stavby a demolácie sú neustálou témou diskusií v oblasti stavebníctva. Stavebníci často nevedia ako tento odpad likvidovať a jeho recyklácia nie je jednoduchá. Ako teda likvidovať stavebný odpad tak, aby boli zachované všetky legislatívne požiadavky?

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

Od 1.8.2022 sa mení Zákonník práce

8. 6. 2022

S účinnosťou od 1. augusta 2022 možno očakávať rozsiahlejšie zmeny zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, v znení neskorších predpisov. Tieto zmeny reflektujú novoprijaté smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). Účelom Smerníc je zlepšiť pracovné podmienky podporou transparentnejšieho a prevídateľnejšieho zamestnávania a zároveň zaistiť prispôsobivosť trhu práce a uľahčiť zosúladenie pracovného a rodinného života zamestnancom, ktorí sú rodičmi alebo osobami s opatrovateľskými povinnosťami (tzv. work-life balance).

ÚRSO pomáha pri rastúcich cenách: Stačí to!?

23. 5. 2022

ÚRSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví) vypracoval odpovede na najčastejšie otázky nových skupín zraniteľných odberateľov. Sú nimi predstavitelia samospráv, jednotlivých miest a obcí, ale aj priamo riaditelia sociálnych
zariadení, domovov seniorov, či zástupcovia bytových spoločenstiev, ktoré prevádzkujú vlastné kotolne.

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

Novela zákona o finančnej kontrole 2022

14. 4. 2022

Od 1.3.2022 platí významná novela Zákona o finančnej kontrole a audite. Ako sa premietnu nové= pravidlá do praxe vašej organizácie ? Čo sa vlastne mení a prečo bola táto novela nevyhnutná? Aké argumenty má štát?

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

Manažérske zručnosti: Ako byť majster či predák a manažér zároveň

4. 4. 2022

Od líniových manažérov sa očakáva, že firemné ciele pretransformujú, zreteľne odkomunikujú a hlavne zabezpečia ich splnenie prostredníctvom svojich ľudí.

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

Zneužívanie pravidiel verejného obstarávania čakajú ďalšie zmeny

8. 2. 2022

Postihovanie zneužívania pravidiel verejného obstarávania by sa malo zefektívniť. Odstrániť by sa mohlo zložité znalecké dokazovanie škody pri trestnom čine machinácií pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

Povinná registrácia na DPH: Nezabúdajte kontrolovať obrat!

10. 12. 2021

Povinnú registráciu tuzemských zdaniteľných osôb upravuje § 4 ods. 1 zákona o DPH v nadväznosti na dosiahnutie obratu definovaného v § 4 ods. 7 zákona o DPH.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout