Základné manažérske zručnosti

Základné manažérske zručnosti

Tréning je cestou k efektívnosti práce manažéra

Vzdelávanie manažérov je beh na dlhú trať. Ak chcete svojich manažérov pripraviť na každú náročnú situáciu pri riadení tímu, investujte do ich vzdelávania. Predstavujeme Vám programy, ktorých cieľom je skvalitňovanie práce manažérov prostredníctvom budovania a rozvoja ich osobnostných predpokladov a odborných kompetencií.

Autor:

Okrem toho, aj ľudia, ktorí nie sú vo vedúcich pozíciách, musia denne komunikovať s inými, zvládať konflikty a námietky, robiť rozhodnutia, efektívne si manažovať čas a podobne. Keď sa na to pozrieme širšie, soft skills sú dôležité úplne pre každého

Vytvorili sme pre Vás 3 TOP programy, ktoré sú nastavené tak, aby ste získané informácie mohli využiť v pracovnej či súkromnej sfére. 

Vhodné pre každého, bez ohľadu na vek a profesijné zameranie!

Neváhajte nás kontaktovať a vyberte si tému svojho programu!

 

Téma č. 1: Základné manažérske zručnosti

Cieľom seminára je, že účastník si zhrnie, precvičí, či potvrdí najdôležitejšie manažérske zručnosti úspešného riadiaceho pracovníka, spozná lepšie seba a možnosti osobného rozvoja vo firemný prospech, pochopí rozdiel medzi riadením a vedením ľudí.

Odporúčaný obsah školenia:

 • štýly vedenia – ich výhody a nevýhody
 • efektívnosť riadenia, cyklus riadenia, hlavné úlohy vedúceho
 • situačné vodcovstvo, rôznorodé prístupy k vedeniu ľudí (prikazovanie, presviedčanie,
 • spolupráca, participácia), výhody a nevýhody
 • hodnotenie pracovníkov, vedenie rozhovorov, poskytovanie spätnej väzby
 • riadenie pomocou osobných cieľov
 • efektivita práce manažéra
 • manažérska komunikácia a komunikačné zručnosti
 • zásady individuálnej práce s ľuďmi
 • definovanie stratégie pre ľudí v tíme a nástroje dosahovania cieľov
 • ako zadávať úlohy
 • ako účinne a efektívne delegovať úlohy
 • ako kontrolovať
 • zvyšovanie úrovne angažovanosti ľudí pre úlohy a poslanie firmy a tímu
 • definovanie kľúčových kompetencií členov tímu
 • motivačné a demotivačné faktory vo firme,
 • vedenie tímu a budovanie tímovej spolupráce
 • zhodnocovanie pozitív a negatív orientácie na ľudí a ich výkonnosť
 • plánovanie a efektívne využívanie zdrojov
 • vedenie porád (interný zákazník), úspešný míting (externý zákazník)
 • osvojenie si metódy GROW, (ciele, aktuálny stav, príležitosti a možnosti, očakávané
 • výsledky), ktorá napomáha rozvoju aktivity, samostatnosti, angažovanosti a
 • motivácie pracovníkov
 • riadenie seba a svojho času, delegovanie úloh,
 • predchádzanie a riešenie konfliktov
 • sebapoznanie a riadenie vlastného rozvoja

 

Téma č.2: Koučing a mentoring

Cieľom seminára je nacvičiť si vedenie koučingového rozhovoru. Získanie podrobnej spätnej väzby na vedenie koučingového rozhovoru. Identifikovanie silných a slabých stránok pri vedení koučingu.

Odporúčaný obsah:

 • Koučovanie ako prístup, filozofia koučovania, prednosti a medze použitia, predpoklady, princípy, praktické postupy pri koučovaní
 • Koučovanie ako efektívna metóda vedenia ľudí – zvyšuje výkonnosť, samostatnosť, zodpovednosť
 • Techniky koučovania – ako stanoviť ciele pre koučing, aké otázky kouč kladie, aby proces viedol k žiaducemu cieľu, fázy koučovania, tvorba akčného plánu s využitím
 • GROW koncepcia koučing
 • Systemický koučing
 • Solution Focused Coaching
 • Sebareflexia ako jeden z hlavných nástrojov koučingu
 • Komunikačné zručnosti dôležité pre koučovanie – počúvanie, kladenie otázok
 • Budovanie dôvery medzi koučom a koučovaným
 • Jasné definovanie krátkodobých a dlhodobých cieľov v koučingovom sedení aj v celkovom osobnostnom raste
 • Kreativita a rozvíjanie kreativity v koučingovom procese
 • Hľadanie silných stránok v práci a osobnosti koučovaného
 • Osobnostný rozvoj kouča
 • Hlavné oblasti aplikácie koučovania v praxi manažéra
 • Využitie koučingových prinícpov v bežnom živote
 • Techniky zvládania problémových situácií, do ktorých sa manažér- kouč môže dostať
 • Rolové hry a nácviky koučingových sedení
 • Mentoring a jeho miesto medzi rozvojovými nástrojmi
 • Zavedenie procesu mentoringu do firmy
 • Ako sa pripraviť na rolu mentora aj mentorovaného
 • Štruktúra mentoringového sedenia

  

Téma č.3: Vedenie hodnotiaceho rozhovoru

Cieľom seminára je naučiť účastníkov ako viesť hodnotiaci rozhovor. Osvoja si metodiku nastavenie systému hodnotenia v spoločnosti a postupy ako realizovať hodnotiaci pohovor.

Cieľ a účel hodnotiaceho rozhovoru:

 • Úloha hodnotiaceho pohovoru v spoločnosti
 • Naviazanie hodnotenie na firemné systémy a procesy
 • Ako dobre nastaviť systém hodnotenia
 • Nedokonalosti systémov hodnotenia v spoločnostiach
 • Zásady hodnotenia
 • Komunikačné zásady vedenie hodnotiaceho rozhovoru
 • Štruktúra hodnotiaceho rozhovoru
 • Ako si poradiť s ťažkými situáciami v hodnotiacom rozhovore
 • Ukážka hodnotiacich rozhovorov
 • Ukážka vedenia hodnotiaceho rozhovoru
 • Nácvik hodnotiaceho rozhovoru
 • Poskytnutie spätnej väzby na hodnotiace rozhovory

 

 

Ďalšie odporúčané témy nájdete v časti:

Zážitkové soft skills tréningy pre Vás! Podrobnejšie informácie nájdete na našich webových stránkach.

 

Komu je interaktívne školenie určené:

Soft skills teda rozvojové programy sú určené pre všetky úrovne manažmentu vo všetkých typoch spoločností, pre vedúcich zamestnancov. Programy sa zameriavajú sa na komplexný rozvoj manažéra a na jeho vedomosti a zručnosti. Ďalej sú určené najmä špecialistom na vzdelávanie, HR špecialistom, personalistom, lektorom a školiteľom, zamestnancom zodpovedným za nastavenie procesu a obsahu vzdelávania vo firme. V neposlednom rade súrčené pre každého, kto chce v osobnom a profesijnom živote lepšie zvládať komunikáciu. Účastníci sa naučia riešiť konflikty, vyjednávať, argumentovať, porozumieť správaniu svojich komunikačných partnerov.

 

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

Poznámka: 

Cena Inhouse kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

Pre objednanie kurzu na mieru kontaktujte nášho špecialistu pre inhouse kurzy a dohodnite si Vaše individuálne podmienky:

 

ThDr. Silvia Ďurechová, PhD.

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

T: 0948 152 442 

Ďalšie informácie:

Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu. 

PaedDr. Martin Prodaj

Lektor, školiteľ, kouč a konzultant.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout