Ročné predplatné publikácie Príručka odpadového hospodárstva - prémium

Ročné predplatné publikácie Príručka odpadového hospodárstva - prémium

Prémiová verzia: 3 + 1 aktualizácia zdarma!

Upozorní vás na všetky aktuálne povinnosti a poskytne praktické riešenia pri nakladaní s odpadmi. Obsahuje jasný a prehľadný výklad povinností v oblasti nakladania s odpadmi, čím zjednoduší prácu všetkým firmám a organizáciám. Okrem toho prináša aktuálne komentáre, konkrétne príklady z praxe, upozornenia na legislatívne zmeny a na časté chyby, s ktorými sa firmy a organizácie stretávajú v ich každodennej praxi. Vďaka ročnému predplatnému budete mať vždy k dispozícii najaktuálnejšie informácie!

 

Autor:

357 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Výhody ročného predplatného:

Čo vďaka ročnému predplatnému získate?   

 • Každú štvrtú aktualizáciu vašej publikácie vám zašleme zdarma!
 • Nebudete sa musieť o nič starať, a pritom budete mať vždy čerstvý prísun informácií a legislatívnych zmien.
 • Platby za 3 aktualizácie vám zjednotíme do jedinej faktúry, aby ste mali jednoduchšiu administratívu.
 • Ušetríte čas pani účtovníčke vo vašej organizácii.

 

V čom vám naša multimediálna Príručka odpadového hospodárstva pomôže?

 • Upozorníme vás na všetky povinnosti, týkajúce sa evidencie, zhromažďovania a nakladania s odpadmi a obalmi, ktoré produkujete na Vašom pracovisku;
 • Naučíte sa ako správne zaradiť a triediť odpad podľa Katalógu odpadov;
 • Budete mať k dispozícii úplné znenie zákona o odpadoch a súvisiace vyhlášky, doplnené zrozumiteľným výkladom a odborným komentárom autora s ich využitím v praxi;
 • Získate komplexný prehľad o vašich povinnostiach a naučíte sa viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a ako tieto údaje správne doplniť do povinných tlačív, hlásení a evidenčných listov;
 • Dozviete sa aké termíny sú pre vás dôležité v rámci odpadového hospodárstva a na čo si musíte dávať pozor a pri správnom vypĺňaní evidencie o odpadoch;
 • Dostanete veľa praktických vzorov záväznej dokumentácie, evidencie a hlásení, ktoré využijete pri nakladaní s odpadmi, vrátane praktických check listovktoré obsahujú tabuľkovo spracovaný prehľad povinností držiteľa odpadov podľa predmetu činnosti.

 

Prémiový variant kombinuje výhody elektronickej a papierovej formy tak, aby vám priniesol maximálny možný úžitok z daného produktu. S prémiovým predplatným získate okrem iného tieto výhody:

 • okamžitý prístup z akéhokoľvek počítača alebo mobilného zariadenia so systémom iOS či Android;
 • vždy najaktuálnejší produkt, pohotové aktualizácie bez nutnosti čakať na ich fyzické dodanie;
 • rýchle fulltextové vyhľadávanie v celej publikácii;
 • interaktívne odkazy na iné miesta v publikácii či na webe;
 • ľahkú orientáciu a možnosť lupy v prostredí optimalizovanom na danú platformu.

Obsah tlačenej publikácie

 

A       Úvodné informácie

A 1    Obsah tlačenej publikácie

A 2    Obsah CD ROMu

A 3    O autorovi

A 4    Kľúč k tlačenej publikácii

A 5    Check listy - prehľad  povinností držiteľa odpadov

         5.1     Kontrolný zoznam pre maloobchodnú predajňu

         5.2     Kontrolný zoznam pre pneuservis

         5.3     Kontrolný zoznam pre distribútora elektrozariadení

         5.4     Kontrolný zoznam - výroba, strojárstvo, obaly

         5.5     Kontrolný zoznam pre výrobcu vozidiel

 

B       Odpadové hospodárstvo

B0     Prehľad platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

B1     Nakladanie s odpadmi – všeobecné povinnosti

1.1     Povinnosti pôvodcov a držiteľov odpadov

1.2     Príklady najčastejších nedostatkov pri nakladaní s odpadmi

1.3     Špecifickí držitelia odpadov – charakteristika a rozsah povinností

B2     Elektrozariadenia a elektro-odpad

2.1     Elektrozariadenia - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 3    Batérie a akumulátory

3.1     Batérie a akumulátory - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 4    Obaly a odpady z obalov

4.1     Obaly - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 5    Vozidlá a staré vozidlá

5.1     Vozidlá - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 6    Pneumatiky a odpadové pneumatiky

6.1     Pneumatiky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

B 7    Neobalové výrobky a odpady z nich

7.1     Neobalové výrobky - všeobecné vymedzenie a povinnosti

 

C       Nakladanie s vodami

C1     Nakladanie s vodami – všeobecné povinnosti

1.1     Právna úprava vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd

 

D       Ochrana ovzdušia

D1   Ochrana ovzdušia – všeobecné povinnosti

1.1       Právna úprava ochrany ovzdušia

Ing. Peter Gallovič

Peter Gallovič je odborníkom v oblasti odpadového hospodárstva. Vysokoškolské štúdium absolvoval na Vysokej škole technickej v Košiciach. Pracoval ako banský geológ a od roku 1991 sa venuje problematike odpadového hospodárstva. Najprv na Okresnom úrade životného prostredia Košice - okolie, neskôr v súkromnej sfére.

V rokoch 2002 – 2007 bol riaditeľom odboru odpadového hospodárstva na Ministerstve životného prostredia SR. Od roku 2007 pôsobil v rôznych manažérskych pozíciách. V súčasnosti pracuje v poradensko-konzultačnej firme, pôsobiacej v oblasti životného prostredia. Venuje sa lektorskej a publikačnej činnosti. Je spoluautorom viacerých odborných publikácii z oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve. Je odborne spôsobilou osobou oprávnenou na vydávanie odborných posudkov pre odpadové hospodárstvo a interným audítorom podľa normy ISO 14001:2004.

357 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout