Postupy pri pracovných úrazoch 2023

Postupy pri pracovných úrazoch 2023

Termín: 27. 2. 2023
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete akým spôsobom sa určuje zodpovednosť za vzniknutý úraz na pracovisku a kedy sa môže zamestnávateľ zbaviť tejto zodpovednosti? Ukážeme vám, čo všetko je potrebné zabezpečiť zo strany zamestnávateľa v prípade úrazu, aké lehoty vám plynú a aké sankcie vás čakajú v prípade nesplnenia špecifických povinností, či pochybení. Na modelovom prípade zdanlivo ľahkého pracovného úrazu taktiež získate praktické vzory postupov a správnej dokumentácie.

Prihláste 2 účastníkov z jednej organizácie a získajte obaja zľavu 15 %!

209 EUR
bez DPH

Cieľ online seminára:

Pod slovom pracovný úraz rozumieme poškodenie zdravia, ktoré bolo zamestnancovi spôsobené pri plnení pracovných úloh alebo v priamej súvislosti s ním nezávisle od jeho vôle krátkodobým, náhlym a násilným pôsobením vonkajších vplyvov. Vznik úrazu má vplyv na zastavenie plynulého pracovného procesu. Ako má zamestnávateľ postupovať v prípade ak úraz nastal?

Predstavíme vám praktické riešenie pracovných úrazov a aké zodpovednosti nesú zamestnanec i zamestnávateľ. Skontrolujeme si čo spadá pod pracovný úraz a čo už nie. V neposlednom rade sa zameriame na riešenie dôsledkov pracovných úrazov z administratívneho, legislatívneho a praktického hľadiska. 

Na praktických vzoroch ľahkého úrazu si demonštrujeme správne postupy a dokumentáciu evidencie pracovného úrazu na pracovisku.

 

Komu je online seminár určený:

Seminár  je určený predovšetkým pre osoby ako bezpečnostný technik, ale aj štatutára spoločnosti. A zároveň  všetkým  pracovníkom, ktorí  sú zainteresovaní, ako oddelenie ľudských zdrojov, či finančné oddelenie a vedúcich jednotlivých oddelení.

Ďalšie informácie:

Ako účastník kurzu získate CERTIFIKÁT o jeho absolvovaní, ktorý môžete využiť vo svojom CV v časti o doplnkovom odbornom vzdelávaní. V cene seminára sú zahrnuté podkladové materiály a nahrávka, dostupná po dobu 3 mesiacov, ktorú si môžete pozrieť aj opakovane. Obchodné podmienky sú vám k dispozícii tu.

PROGRAM SEMINÁRA (9.00 - 13. 30)

 • Pracovný úraz – analýza pojmu, čo je a čo nie je pracovný úraz
 • Špecifiká pracovného úrazu
  • Obvyklé trvalé pracovné miesto zamestnanca ,odlúčené pracovisko, služobná cesta
 • Riešenie pracovných úrazov
  • Záznam o pracovnom úraze vo vzťahu k štátnym inštitúciám – sociálna poisťovňa, inšpektorát práce
  • Kto participuje na vyšetrovaní pracovného úrazu a akou činnosťou – zamestnávateľ, zamestnanec, bezpečnostný technik, personálne oddelenie,
  • Zodpovednosť zamestnanca / zamestnávateľa
  • Modelový príklad pracovného úrazu
 • Dôsledky PU
  • Dopad na plnenie  pracovných úloh
  • Sankcie zo strany inšpektorátu práce
  • Trestnoprávna zodpovednosť zúčastnených strán
  • Regres  zo strany sociálnej a zdravotnej poisťovne
 • Sumarizácia požiadaviek legislatívy a štátnych orgánov.
 • Diskusia

Ing. Katarína Firmentová

Lektorka a odborníčka na BOZP

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

209 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout