Legislatívny boom v stavebníctve v roku 2022

Legislatívny boom v stavebníctve v roku 2022

Termín: 1. 12. 2021
Prednáša:
Miesto konania: Název místa konání

Viete ako sa menia podmienky energetickej hospodárnosti budov? Čo prinesie dlho očakávaný nový stavebný zákon? Ako implementovať nové STN normy pre obytné budovy do Vašich projektov? Ako od 1. 1. 2022 vykazovať stavebný odpad a akým spôsobom nastaviť prevádzkové procesy odpadového hospodárstva? Takmer desiatka odborníkov Vám poskytne komplexný prehľad o aktuálnych legislatívnych požiadavkách na stavebný sektor a ako sa s nimi bez chýb vysporiadať.

189 EUR
bez DPH

 

Výhody konferencie:

 • získate komplexný prehľad o súčasnom aj pripravovanom legislatívnom stave v oblasti stavebníctva,
 • dozviete sa cenné informácie o možnostiach a riešeniach financovania rôznych druhov stavebných projektov,
 • dozviete sa o detailoch zmien, ktoré nastanú od 1.1.2022 v oblasti vykazovania stavebného a iného odpadu, 
 • budete mať príležitosť zdieľať skúsenosti a viesť odborné diskusie s lektormi aj kolegami z odvetvia,
 • dostanete možnosť konzultácie problémov praxe s najskúsenejšími lektormi.

  Kliknite sem pre detailný program.

 Pre koho je konferencia určená:

Konferencia: Legislatívny BOOM v stavebníctve v roku 2022 je určená pre zástupcov firiem zo stavebného sektora, ale aj pre stavebné úrady a iné organizácie pôsobiace v stavebníctve. Veľmi prínosná je predovšetkým pre riaditeľov, právnikov a projektových manažérov stavebných firiem, a to nielen z hľadiska jej odborného prínosu, ale aj vďaka možnosti nadviazania a budovania kontaktov, či možnosti riešenia svojich problémov s odborníkmi na problematiku. 

 

Ďalšie informácie:

Ako účastník odborného stretnutia získate CERTIFIKÁT o jej absolvovaní. V cene konferencie sú podkladové materiály, občerstvenie v priebehu konferencie a teplý obed. Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

PROGRAM konferencie (09:00 - 15:30):

 

 

 8:45–  9:00

prihlasovanie účastníkov / Otvorenie

  9:00 – 11:45


BLOK I. NOVÉ A PRIPRAVOVANÉ PRÁVNE PREDPISY

 • Nová STN norma pre obytné budovy  (Ing. arch Milan Czafík)

 • Novelizácia vyhlášky o energetickej hospodárnosti budov A0 (Ing. Jana Bendžalová,PhD.)

 • Nový zákon o územnom plánovaní a o výstavbe (Ing. Viera Rajprichová PhD. )
11:45 – 12:15

prestávka na obed

12:15 - 14:15

BLOK II. FINANCOVANIE STAVIEB 

 • Eurofondy, granty a plán obnovy  (Ing. Dohnáliková Erna)

 • Garantovaná energetická služba (Asociácia poskytovateľov energetických služieb)

 • Financovanie developerských projektov (Mgr. Michal Rimovský – CEO firmy PHINEX )

14:15 - 14:30 

coffee break

14:30 - 15:30

BLOK III. ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO STAVIEB 

 • Právne predpisy v odpadovom hospodárstve a povinnosti stavebnej firmy 
  (Ing. Peter Gallovič)

Zmena programu, miesta a termínu konania vyhradená.

 

Autorský kolektív

Online - priamy prenos

Online - priamy prenos

Seminár prebieha online, technické pokyny Vám zašleme e-mailom.

Miesto konania:

Online seminár je interaktívny, ktorého prenos budete sledovať na svojom PC - pohodlne vo vašej kancelárii bez nutnosti akéhokoľvek dochádzania. A nielen to. Budete môcť klásť lektorke / lektorovi aj svoje otázky. Je to technicky veľmi jednoduché - informácie, ako sa pripojiť, dostanete od nášho zákazníckeho oddelenia emailom 1 deň pred konaním online seminára.

Na sledovanie online seminára si nájdite pokojné tiché miesto. Presvedčte sa, že máte k dispozícii potrebné vybavenie vo funkčnom stave: počítač, monitor, slúchadlá alebo reproduktory, internetové pripojenie aspoň 256 kbps (odporúčame však 512 kbps).

189 EUR
bez DPH