Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce

Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce

Vzory povinnej dokumentácie pre prax BOZP a pre kontrolu z inšpekcie práce

Vnútropodnikové smernice na úseku BOZP predstavujú sústavu pravidiel, ktoré sú dôležitou súčasťou riadenia v oblasti starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Ponúkaná dokumentácia je spracovaná tak, aby ju každý zamestnávateľ mohol využiť v praxi a upraviť podľa jeho konkrétnych potrieb.
 

Autor:

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Popis produktu:

Multimediálny produkt "Kontrolná zložka pre bezpečnosť práce" vám poskytne návod na vypracovanie základnej dokumentácie, potrebnej pre určenie interných pravidiel pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci s prihliadnutím na charakter práce a možné riziká.

 

Publikácia ponúka najdôležitejšie vnútropodnikové smernice upravujúce zákaz fajčenia a požívania alkoholu na pracovisku, povinnosť poskytnutia osobných ochranných pracovných prostriedkov, pravidlá pre používanie lekárničiek na pracovisku, zaraďovanie zamestnancov na prácu podľa hodnotenia zdravotných rizík, zoznam zakázaných prác mladistvým zamestnancom a tehotným ženám, postup pri oznámení pracovného úrazu a ďalšie.

 

Všetky smernice sú v tlačenej podobe aj na priloženom CD v editovateľnej forme. Práca s CD je jednoduchá. Do vzorov stačí doplniť potrebné údaje a vytlačiť.

 

Produkt sa legislatívne opiera o zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, Zákonník práce a ďalšie súvisiace zákony.

 

Podrobný obsah nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody produktu:

 • Získate manuál na vypracovanie najdôležitejších smerníc pre zabezpečenie ochrany zdravia pri práci.
 • Zaručí vám dodržanie všetkých aktuálnych právnych predpisov.
 • Vyhnete sa sankciám zo strany inšpektorátu práce za nedodržanie právnych predpisov.
 • Editovateľné vzory na CD Vám uľahčia vašu prácu: stačí ich prispôsobiť na podmienky vašej firmy a vytlačiť.

Komu je produkt určený:

Produkt je určený predovšetkým všetkým zamestnávateľom, zástupcom zamestnancov pre bezpečnosť práce, personalistom, ale aj všetkým riadiacim pracovníkom zodpovedajúcim za bezpečnosť práce a vytváranie vhodných pracovných podmienok pre zamestnancov.

 

Špecifikácia produktu:

Multimediálny produkt obsahuje šanón (formát A4) s tlačenými vzormi smerníc a CD s editovateľnými vzormi.

Obsah produktu:

 

ALKOHOL, FAJČENIE NA PRACOVISKU

 • Smernica upravujúca kontrolu požívania alkoholických nápojov a iných omamných látok
 • Smernica upravujúca zákaz fajčenia

 

DOPRAVA

 • Smernica upravujúca tematický obsah školenia pracovníkov pre prevádzku, údržbu a opravy motorových vozidiel
 • Smernica o vnútornej doprave

 

OSOBNÉ OCHRANNÉ PRACOVNÉ PROSTRIEDKY

 • Smernica o poskytovaní OOPP

 

PRVÁ POMOC NA PRACOVISKU

 • Smernica upravujúca pravidlá pre vybavenie a používanie lekárničiek na pracovisku

 

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV

 • Smernica na zaraďovanie zamestnancov na prácu podľa hodnotenia zdravotných rizík
 • Smernica určujúca zoznam zakázaných prác (tehotné ženy, matky do konca deviateho mesiaca po pôrode, dojčiace ženy)
 • Smernica určujúca zoznam zakázaných prác mladistvým zamestnancom
 • Smernica na zaraďovanie zamestnancov na rekondičné pobyty a rehabilitáciu
 • Smernica na zabezpečenie pitného režimu
 • Smernica na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pred záťažou teplom a chladom pri práci

 

ÚRAZY, PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA

 • Smernica určujúca postup pri oznámení vzniku pracovného úrazu, iného ako pracovného úrazu a nebezpečnej udalosti
 • Smernica o povinnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby

 

VZDELÁVANIE BOZP V PODNIKU

 • Smernica o pláne vzdelávania v oblasti BOZP

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

129 EUR
bez DPH a expedičných nákladov

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout