Inhouse školenia pre manažérov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov malých firiem či personalistov

Inhouse školenia pre manažérov, vedúcich pracovníkov, riaditeľov malých firiem či personalistov

V rámci manažérskych zručností Vám ponúkame nasledovné témy inhouse školení:

- Cielené vedenie hodnotiacich rozhovorov a ich nácvik
- Požadované správanie zamestnancov vo firme
- Model odmeňovania - ako ho nastaviť
- Facilitácia

Objednaním sa automaticky zaradíte do letnej súťaže o tablet a ďalšie hodnotné ceny!

 • Cielené vedenie hodnotiacich rozhovorov a ich nácvik

 

Cieľom školenia je naučiť efektívne a profesionálne využívať hodnotiaci rozhovor na riadenie výkonnosti a cieleného rozvoja a motivácie zamestnancov. Účastníci sa naučia využívať rôzne komunikačné techniky, poznať a správne používať rôzne typy rozhovorov. Precvičia si motivačný i hodnotiaci rozhovor; pochopia  súvislosti a dôležitosť jednotlivých krokov v praxi. Ďalej zistia, prečo je kladenie otázok v rozhovore kľúčové a pochopia rozdiel medzi hodnotiacim rozhovorom a operatívnou spätnou väzbou, resp. kritikou.

 

Odporúčaný obsah školenia:

 

   • Hodnotenie ako proces
   • Riadenie výkonnosti – základný nástroj manažéra ( väzba na ostatné personálne nástroje manažéra)
   • Systém hodnotenia a väzba na ostatné personálne nástroje
   • Ako sa pripraviť na hodnotenie
   • Hodnotenie ako sociálny a komunikačný proces
   • Komunikačné zručnosti potrebné pri vedení hodnotiacich rozhovorov
   • Asertivita a jej využitie pri rozhovoroch
   • Motivačný rozhovor - štruktúra, priebeh
   • Hodnotiaci rozhovor – štruktúra, priebeh, zásady hodnotenia, dohoda o výsledku hodnotenia
   • Modelové situácie – rôzne typy zamestnancov – ako na to?
   • Pozitívna / negatívna spätná väzba – modelové situácie
   • Vytýkací rozhovor – modelové situácie
   • Otázky a ich dôležitosť pri vedení rozhovorov
   • Riziko chýb pri hodnotení
   • Ukončenie rozhovoru...a  čo ďalej?

 

 • Požadované správanie zamestnancov vo firme

 

Cieľom školenia je priniesť námety a ukázať možnosti efektívneho riadenia ľudí, ich výkonu a správania. Účastníci získajú námety ako spracovať kompetenčné modely, definovať i merať kompetencie a riadiť rozvoj i kariéru zamestnanca tak, aby bol spokojný zamestnanec i firma.

Cielený manažment náboru, rozvoja, kariéry a internej mobility zamestnancov je predpokladom efektívneho riadenia zdrojov a personálnych nákladov, naplnenia cieľov a dosiahnutia výsledkov vo firme.

 

Odporúčaný obsah školenia:

 

 1. Stabilizácia a správanie zamestnancov vs. firemná kultúra
   • Riadená stabilizácia – ako a prečo?
   • Firemná kultúra - hodnoty, prostredie, manažéri
   • Požadovaný štýl riadenia a rola manažéra
   • Želateľný zamestnanec
   • Myšlienkové prístupy pre budúcnosť 

 

2.   Kompetenčné modely

   • Prínos kompetenčných modelov

   • Kompetenčný model a jeho využitie vo firme

   • Riadiť podľa cieľov alebo kompetencií?
   • Ako merať kompetencie, správanie zamestnancov
   • Príklady – vzory kompetenčného modelov

 

3.   Nástroje cieleného riadenia ľudí - Aplikácia kompetenčných modelov

   • Riadený výber, pracovný výkon, kariéra, mobilita, rozvoj i odmeňovanie...
   • Personálne nástroje – ako ich poprepájať
   • Kľúčoví zamestnanci / Talenty – riadenie kariéry
   • Retenčné programy – ich výhody, na čo si dať pozor?

 

4.   Cielenosť = výkon i spokojnosť

   • Trojuholník výkonu
   • Motivácia, sebamotivácia
   • Personálny marketing a komunikácia

 

 • Model odmeňovania - ako ho nastaviť

 

Cieľom tohto školenia je oboznámiť účastníkov s tvorbou systému odmeňovania. Akú stratégiu zvoliť?  Ako rozdeliť finančné prostriedky a ako riadiť odmeňovanie?

Získate námety na nastavenie mzdových zložiek. Dozviete sa o možnostiach výkonového odmeňovania, o jeho výhodách i nevýhodách. Akú formu odmeny by ste mali zaviesť, aby ste zamestnancov lepšie motivovali? Subjektivita vs. objektivita pri odmeňovaní.

Oboznámite sa s tým, ako si udržať kvalitných zamestnancov peňažnými aj nepeňažnými výhodami a ako ich využiť ako účinný prostriedok motivácie a stabilizácie.

 

Odporúčaný obsah školenia:

 

 • Stratégia a štruktúra odmeňovania
 • Štruktúra mzdy - jednotlivé mzdové zložky a ich účel (základná mzda vs. variabilná časť, benefity a zamestnanecké výhody a iné peňažné i nepeňažné formy)
 • Zložité odmeňovanie je horšie ako nespravodlivosť - v jednoduchosti je krása
 • Cena práce
 • Externá vs. interná spravodlivosť
 • Výkonové -variabilné odmeňovanie
 • Pracovný výkon vs. odmena a rozvoj zamestnanca
 • Krátkodobé vs. dlhodobé odmeňovanie
 • Benefity  a zamestnanecké výhody - čo robia firmy pre svojich ľudí, čo im ponúkajú
 • Kafetéria - áno alebo nie?
 • Rola manažérov pri „Odmeňovaní“
 • Implementácia zmien a interná komunikácia
 • Najčastejšie úskalia a chyby v praxi

 

 

 • Facilitácia

 

Školenie je určené pre tých, ktorí potrebujú zručnosti spojené s prípravou a vedením pracovných stretnutí, napr. projektového tímu, pracovných porád, workshopov, resp. iných mítingov, ktoré sú zamerané na dosiahnutie spoločného cieľa a očakávaných výstupov / riešení. Cieľom je skvalitniť a zvýšiť efektivitu práce manažérov, teamleadrov a interných projektových manažérov, resp. zamestnancov, ktorí riadia interné projekty v spoločnosti, resp. riešia úlohy, v ktorých sú zapojení kolegovia z rôznych útvarov.

na školení sa oboznámite so základnými technikami, ktoré pomáhajú účinne a úspešne riadiť mítingy, diskusiu a ľudí v tíme, nájsť riešenia a viesť tím k dosiahnutiu očakávaných cieľov. Zameriame sa na rozvoj zručností, ktoré potrebuje dobrý facilitátor k svojej práci. Poskytneme návod, ako si naplánovať a pripraviť stretnutie, ako ho moderovať, riadiť diskusiu a dosiahnuť požadované výstupy. Vyskúšame si rôzne techniky facilitácie (generovanie riešení ako aj zužovanie návrhov).

 

Odporúčaný obsah školenia:

 

 • Facilitátor - jeho rola; aké potrebuje zručnosti, znalosti, ... Kedy je facilitácia úspešná?
 • Tajomstvo facilitácie - metodológia SMART
 • Facilitácia vs. manažér, facilitátor vs. kouč, facilitátor vs. lektor
 • Techniky, pravidlá a pomôcky facilitácie
 • Pravidlá pre prácu so skupinou ľudí - skupinová dynamika; špecifiká a rozdiely vo facilitácii v závislosti od veľkosti skupiny, cieľa,..
 • Klasické riešenie problémov vs. Metóda oceňujúce skúmanie - modelová situácia - návod ako zapojiť ľudí do spolupráce
 • Metóda 6 mysliteľských klobúkov - účinný nástroj, ktorý umožní pozrieť na dôležité rozhodnutia z rôznych uhlov pohľadov - modelová situácia
 • Metóda GROW
 • Facilitátor vs. účastníci (vypočutie, vytváranie priestoru, riadená diskusia, ako zapojiť všetkých, ako vhodne "umlčať",.... )
 • Facilitácia záťažových situácií - konflikty pri skupinovom rozhodovaní, hľadaní riešení, problémové osoby

 

 

Lektorka kurzov: Ing. Iveta Uhrová

 

Čo znamená kurz šitý na mieru: 

Na mieru šité semináre organizujeme buď priamo v priestoroch klienta, alebo Vám priestor podľa Vašich požiadaviek zabezpečíme. Na firemných kurzoch máte možnosť priamej konfrontácie s lektorom, možnosť klásť otázky, na ktoré dostanete konkrétnu odpoveď a vyriešiť si svoje praktické problémy. Okrem toho máte možnosť upravovať obsah kurzu ešte pred jeho realizáciou, podľa potrieb Vašej firmy alebo organizácie. Lektori našich seminárov sú starostlivo vyberaní odborníci z praxe a predstavujú špičky vo svojich oboroch.

Poznámka: 

Cena Inhouse kurzu je vytváraná jedinečne, v spolupráci s klientom, zohľadňujúc jeho požiadavky, finančné a časové možnosti.

 

Pre objednanie kurzu na mieru kontaktujte našu špecialistku pre inhouse kurzy a dohodnite si Vaše individuálne podmienky:

 

PhDr. Lucia Muráriková

E: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

T: 0948 125 261 

 

Ďalšie informácie:

Obchodné podmienky sú Vám k dispozícii tu.

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout