Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní

Otázka bezpečnosti a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach je veľmi zložitá. Vedenie školy musí zabezpečiť zdravé školské prostredie a predchádzať nebezpečenstvám a rizikám v súvislosti s prevádzkou školy, výchovou a vzdelávaním. Naša unikátna elektronická publikácia vás prevedie všetkými nebezpečenstvami a rizikami v tejto oblasti.

Autor:

129 EUR
bez DPH

 

Popis produktu:

 

V elektronickej publikácii sa dozviete:

 • Aký je legislatívny rámec pre oblasť bezpečnosti a ochrany zdravia vo výchove a vzdelávaní vrátane vykonávacích vyhlášok MŠ SR.
 • Ako zabezpečiť ochranu zdravia a bezpečnosť detí a žiakov počas rôznych mimoškolských aktivít (lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, výlety, exkurzie).
 • Aké sú požiadavky na BOZP pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie.
 • Aké dokumenty sú potrebné pre zabezpečenie bezpečnosti v škole, školských priestoroch a zariadeniach.
 • Aké sú povinnosti školy v prípade školského úrazu.

Súčasťou elektronickej publikácie sú aj užitočné vzory:

 1. Desatoro bezpečnosti žiaka pri praktickom vyučovaní
 2. Preškolenie študentov z BOZP a PO
 3. Zásady správania sa účastníkov lyžiarskeho výcviku

Podrobný obsah online publikácie nájdete v záložke s označením Obsah.

 

Výhody produktu:

 • Získate sprievodcu oblasťou bezpečnosti a ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach so všetkými osobitosťami vyskytujúcimi sa v reálnej praxi.
 • Prezentované riešenia vám pomôžu správne uplatňovať všetky možnosti ochrany zdravia v školách a školských zariadeniach v súlade s platnou legislatívou.
 • Vzory dokumentov pripravené v elektronickej podobe ušetria váš čas.  

Komu je produkt určený:

Elektronická publikácia Bezpečnosť a ochrana zdravia pri výchove a vzdelávaní je určená je určená riaditeľom a zástupcom škôl všetkých stupňov (od materských škôl po stredné odborné školy) a všetkých druhov nezávisle od zriaďovateľa či zamerania. Ďalej ho ocenia vedúci školských zariadení, ktorí tiež podliehajú kontrole zo strany Štátnej školskej inšpekcie. 

 

Obsah ONLINE PUBLIKÁCIE:

 PRVÁ ČASŤ: 1.

1. Právne predpisy 

2. Školské aktivity a ochrana zdravia a bezpečnosť žiakov a študentov 

3. Oboznamovanie žiakov a študentov s BOZP 

4. Dokumentácia BOZP v školách 

5. Školské úrazy – registrácia, evidencia, odškodňovanie

2 DRUHÁ ČASŤ – VZORY DOKUMENTOV:

Desatoro bezpečnosti práce žiaka/učňa pri praktickom vyučovaní a praktickej príprave na povolanie

Preškolenie študentov z BOZP a požiarnej ochrany

Zásady správania sa účastníkov lyžiarskeho výcviku

***Po objednaní bezodkladne získate prístup do online publikácie. Faktúra (daňový doklad) Vám bude doručená na Váš email najneskôr do týždňa od objednania e-publikácie.

RNDr. Miroslava Kordošová, PhD.

Miroslava Kordošová je vedeckovýskumnou pracovníčkou na Inštitúte pre výskum práce a rodiny v Bratislave.

129 EUR
bez DPH

Uložit
Předvolby uživatele cookies
Používáme soubory cookie, abychom vám zajistili co nejlepší zážitek z našich webových stránek. Pokud používání souborů cookie odmítnete, nemusí tyto webové stránky fungovat podle očekávání.
Přijmout vše
Odmítnout všechny
Marketing
Soubor technik, které mají za předmět obchodní strategii a zejména průzkum trhu.
Facebook
OK
Odmítnout
Essential
Tyto soubory cookie jsou potřebné pro správné fungování webových stránek. Nelze je zakázat.
Joomla Essential
OK
Analytics
Nástroje používané k analýze dat pro měření efektivity webových stránek a pochopení jejich fungování.
Google Analytics
OK
Odmítnout
Shopify.com
OK
Odmítnout
Inspectlet
OK
Odmítnout